Nieuwe voorrangsregels vanaf april 2024 in de opvang van baby’s en peuters

Vanaf 1 april gelden er nieuwe voorrangsregels in de kinderopvang van baby’s en peuters. Deze regels gelden voor kinderopvang waar je inkomenstarief betaalt.
Aanvragen die vóór 1 april 2024 zijn ingediend, vallen niet onder de nieuwe regels.

Meer info hierover vind je op de website van Kind en Gezin / Opgroeien.

Ben je het niet eens met deze nieuwe regeling? Dan kan je de Kinderopvangzaak steunen.
Noot: noch Huis van het Kind Hoogstraten, noch stad Hoogstraten zijn betrokken bij dit initiatief.