Verlies van een kind – Sterrenkind

Als je als ouder een kind verliest, is dat heel heftig en ingrijpend. Ook het overlijden van een kindje tijdens de zwangerschap geeft een groot verdriet.
Je hebt het recht om te rouwen. Er zijn organisaties die je – als (groot)ouder – kunnen bijstaan of helpen.

Kind en Gezin – alles over het verlies van een kind

Altijd wij – gratis ondersteuning bij verlies van een kind
Altijd wij wil iedereen die in Vlaanderen te maken krijgt met het verlies van een kind graag helpen in de zoektocht naar ondersteuning. We bundelen op deze portaalwebsite het gratis aanbod van allerlei organisaties die elk op hun manier proberen te helpen na het verlies van een kind.
Hopelijk kan je voor jezelf een ideale mix maken van de ondersteuning die je nodig hebt in de omgang met jouw verdriet, jouw unieke verhaal.

Berrefonds
Het Berrefonds helpt na het overlijden van een kind(je). Ze bieden gratis troost, steun en (h)erkenning aan iedereen die geconfronteerd wordt met het verlies van een kindje. Je kan bij hen terecht na zwangerschapsverlies of bij het overlijden van een kind tot 12 jaar. Ze schenken Koesterkoffers, organiseren lotgenotencontact en verbindende evenementen, doen sensibiliserende acties voor de hele maatschappij, bieden een webshop vol troostcadeautjes.

OVOK – ouders van een overleden kind
De vrijwilligers van vzw OVOK (lotgenoten) staan altijd klaar om een luisterend oor te bieden aan ouders die hun kind verloren hebben, recent of minder recent.

OVK – Ouders van Verongelukte Kinderen
De vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) groeide uit de behoefte van ouders die hun kind hebben verloren in het verkeer om een luisterend oor en begrip te vinden.

FARA – zwangerschapsverlies
Fara luistert, informeert en begeleidt bij zwangerschapskeuzes.

Zoek gepaste hulp
Lukt het niet om in je eentje het verlies een plek te geven? Kan je extra steun gebruiken bij het rouwproces?  Zet de stap en zoek een coach, psychotherapeut of psycholoog om je bij te staan.
Informeer bij je mutualiteit of en wanneer een tussenkomst mogelijk is.