Ontwikkeling baby en peuter

KG IMG_0864Nooit ontwikkelt een kind zo snel als tijdens de eerste levensjaren. Elk kind doet dat op zijn eigen tempo. Niet enkel de aanleg van het kind speelt hierin een rol, maar ook de kansen en de aanmoediging die het krijgt. Bij Kind en Gezin kan u terecht voor info over de verschillende fases die een kind doormaakt en hoe u zijn ontwikkeling kan stimuleren.

U vindt alle informatie over de ontwikkeling van baby’s en peuters op de website van Kind en Gezin.

Ook ons peuterspeelpunt De Speelbabbel kan extra kansen of prikkels bieden voor de ontwikkeling van uw kindje.

Meer info over Begeleiding van specifieke zorgbehoeften, bv. kinderen of jongeren met (een vermoeden van) een beperking.