Lichamelijke ontwikkeling van tieners – pubers

clb-groei3In deze leeftijdsfase treedt de puberteit in bij kinderen. Een periode met grote lichamelijke veranderingen. Het kinderlijf ontwikkelt onder invloed van hormonen tot een volwassen mannen- of vrouwenlichaam.

Omdat ieder op zijn eigen tempo groeit en ontwikkelt, zijn er vaak grote verschillen tussen ‘pubers’ onderling.

In het algemeen kunnen we zeggen dat meisjes vroeger puberen dan jongens.
Bij meisjes kan de puberteit zachtjes starten tussen 8 en 13 jaar.  Bij jongens start de puberteit tussen 9 en 14 jaar.  De snelheid waarop de nodige lichamelijke veranderingen verlopen is ook sterk verschillend.

Een normale puberteit mag niet te vroeg (voor 8 à 9 jaar) of te laat (na 13 à 14 jaar) beginnen en niet te snel of te traag verlopen.

De schoolarts (van CLB) controleert daarom vanaf kleuterleeftijd tot in het secundair onderwijs, of er tekens zijn van puberteit.  Op die manier kan er tijdig worden ingegrepen als er iets fout loopt.

Meer informatie over hoe het onderzoek van de puberteit verloopt, vindt u in de folder pubertaire ontwikkeling.

Voor leerlingen in het secundair onderwijs zijn er gratis medische onderzoeken door CLB in het eerste jaar en het derde jaar. Uiteraard komen daar ook andere gezondheidsaspecten aan bod.

De door de overheid aanbevolen vaccinaties worden gratis ter beschikking gesteld en kunnen door CLB of eigen (huis-)arts worden toegediend.

Begeleiding van specifieke groepen, bv. kinderen of jongeren met (een vermoeden van) een beperking.