Toelagen en Premies

Geboortepremie

Bij een geboorte of adoptie worden de ouders door het Stadsbestuur uitgenodigd voor de halfjaarlijkse geboortedrink. Hier ontvangen zij een pakketje met Hoogstraatse cadeaucheques ter waarde van 50 euro en folders rond opvoedingsondersteuning. Wie niet aanwezig kan zijn, kan het pakket nadien komen afhalen aan de balie van Toerisme Hoogstraten, in de kelder van het historisch stadhuis.

Premies luierafval en herbruikbare luiers

Voor de extra kosten van luierafval kunnen ouders bij de geboorte en bij de 1ste verjaardag van hun kind een toelage voor luierafval aanvragen.
Ongeveer 8 % van het Vlaamse restafval bestaat uit wegwerpluiers. Elke baby ‘produceert’ tijdens zijn luierperiode meer dan één ton wegwerpluiers.  Ouders die kiezen voor herbruikbare luiers kunnen daarom rekenen op een bijkomende premie. Herbruikbare luiers zijn beter voor het milieu dan wegwerpluiers. En het betekent voor u een besparing!

Onderwijscheque

Hoewel het een basisrecht is, is onderwijs niet gratis. Het kan veel stress met zich meebrengen voor ouders die het financieel niet gemakkelijk hebben. De kosten voor onderwijs stoppen niet bij het inschrijvingsgeld, denk maar eens aan de boeken, materialen, kampen/meerdaagse uitstappen, … Het stadsbestuur van Hoogstraten ondersteunt deze gezinnen in de vorm van een onderwijscheque.

Wie komt in aanmerking?
Alle schoolgaande kinderen die in Hoogstraten wonen en geen 25 jaar zijn en die beantwoorden aan één van de volgende criteria:
– Kinderen met verhoogde tegemoetkoming
– Collectieve schuldenregeling (of budgetbeheer)
– Onder toezicht CBJZ (comité bijzondere jeugdzorg)

Meer info en aanvragen 

Vrijetijdscheque voor kwetsbare kinderen en jongeren

Deelname aan het verenigingsleven is niet voor ieder kind of jongere een evidentie. Kinderen of jongeren die groot worden in maatschappelijk kwetsbare situaties ondervinden vaak heel wat drempels die de stap naar een vereniging bemoeilijken, bv. het lidgeld of de kostprijs van activiteiten.
Het stadsbestuur van Hoogstraten ondersteunt daarom de vrijetijdsparticipatie van kinderen en jongeren die opgroeien in een maatschappelijk kwetsbare situatie via subsidies.
Meer info

Korting voor deelname aan Vlieg-Uit en speelplein

Gezinnen met een leefloon kunnen bij de sociale dienst van het OCMW een attest vragen. Met dit attest krijgen ze bij de gemeente een sociaal tarief (50% van het normale tarief) voor deelname aan activiteiten van Vlieg-Uit en het speelplein – zie activiteiten van ‘Vakantie in Hoogstraten’.

Sociale toelage voor de ondersteuning van de opvang van personen met een handicap

Ouders of opvoedingsverantwoordelijken kunnen een toelage voor de opvang van kinderen of jongeren met een beperking aanvragen.
Als voorwaarden geldt dat het kind of de jongere …
– een handicap van minimum 4 punten op pijler 1 van de medisch-sociale schaal, OF minimum 6 punten op de gehele schaal kan aantonen.
Dit kan u enkel aantonen met een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zaken of via een attest van het Groeipakket
(Kinderbijslagfonds). Andere attesten van bv. het ziekenfonds komen niet in aanmerking voor deze toelage.
Dit attest moet het hele jaar (dus van januari t.e.m. december) geldig zijn.
– jonger is dan 25 jaar,
– ingeschreven is in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Hoogstraten.

Het bedrag van de toelage wordt bepaald door de verblijfplaats van het kind of de jongere:
– zij die grotendeels thuis wonen, krijgen een toelage van 250 euro per jaar,
– zij die grotendeels in een internaat verblijven, ontvangen 125 euro per jaar.

Meer info:
Stad Hoogstraten – dienst bevolking
Vrijheid 149 – 2320 Hoogstraten
03 340 19 34 – bevolking@hoogstraten.be

Het Groeipakket

Vanaf 1 januari 2019 neemt Vlaanderen de uitbetaling van de kinderbijslag over. De kinderbijslag wordt omgevormd en heet voortaan het Groeipakket. Het Groeipakket is het geheel van financiële tegemoetkomingen dat de Vlaamse overheid voorziet voor elk kind in elk gezin.
U vindt alle informatie hierover op www.groeipakket.be.

Rechtenverkenner

Mogelijk heeft u ook recht op premies of tegemoetkomingen vanuit de federale overheid, Vlaamse overheid of de provincie. Op deze website vindt u een overzicht van voordelen en tegemoetkomingen op het vlak van onderwijs, arbeid, inkomen, welzijn, cultuur … In de rechtenverkenner kunt u zoeken per doelgroep, per thema, op een trefwoord, in een alfabetische lijst van sociale voordelen en tegemoetkomingen of door uw persoonlijke profiel in te geven.

Financiële hulp

In bepaalde situaties komt u in aanmerking voor financiële hulp vanuit de sociale dienst van het stadsbestuur.
Meer info