Geestelijk gezond

Eén op vier mensen krijgt in zijn of haar leven te maken met een geestelijk gezondheidsprobleem. Ook kinderen en jongeren kunnen met psychische problemen worden geconfronteerd. Voldoende rust, een gezonde levensstijl, lichaamsbeweging en sociale contacten kunnen ervoor zorgen dat uw kind, en uzelf, zich goed voelen. Maar soms is dat niet genoeg en heeft u hulp nodig van buitenaf. Praat erover met anderen.

Tips voor een goede geestelijke gezondheid
NokNok  (voor jongeren van ca. 12 tot 16 jaar)
Fit in je hoofd

Vragen over genderidentiteit of seksuele oriëntatie
Lumi – voor al je vragen over gender en seksuele voorkeur
Lumi – opvang, info en hulp

Hulp en wegwijs
Uw huisarts – dokter
CGG Kempen (Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg)
OPZ Geel (Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum)
Hulpkompas