Kansen voor kinderen

Stad Hoogstraten wil dat elk kind kind kan zijn. Dat alle kinderen kansen krijgen om te groeien en zichzelf te ontplooien.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom uw gezin het moeilijker heeft: financiële problemen, een ouder is langdurig ziek, u spreekt niet goed Nederlands, …  Ook uw kinderen verdienen dezelfde kansen. Stad Hoogstraten geeft u een extra steuntje in de rug.

Een overzicht van de initiatieven, hulp en steun vindt u op deze pagina.