Sociaal-emotionele ontwikkeling van tieners

Gedrag en emoties evolueren tijdens de ontwikkeling. Ze zijn afhankelijk van de leeftijd en het ontwikkelingsniveau.

De tienerjaren zijn een tijd van verhoogde emotionaliteit en impulsiviteit. De snelle veranderingen op lichamelijk vlak, het zoeken naar eigen identiteit, sociale rol en nieuwe seksuele verlangens brengen veel onzekerheid bij heel wat jongeren.

De puber ontwikkelt eigen morele, politieke en levensbeschouwelijke standpunten. Schijnbaar onophoudelijke discussies met volwassenen en leeftijdsgenoten leiden soms tot extreme meningen of scherpe kritiek. Ook in gedrag gaan pubers experimenteren en grenzen uittesten (seksualiteit, middelengebruik, muziek- en leefstijlen…). Opvoeders die dit persoonlijk nemen, ervaren het opvoeden van een puber als zeer frustrerend.

De omgang met leeftijdsgenoten wordt nog belangrijker. Relaties worden intiemer. In de late adolescentie volgen studie- en beroepskeuzes en affectieve relaties die van grote invloed zijn op het latere volwassen leven.

Ondanks grotere zelfstandigheid blijven volwassenen van groot belang in de ontwikkeling van de jongere. Prioriteiten stellen, risico’s inschatten en beslissingen nemen is een leerproces. Het is daarom goed dat volwassenen af en toe grenzen blijven stellen en deze mee bewaken.

Vragen of bezorgdheden over de sociaal-emotionele ontwikkeling van je tiener of puber?

centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

opvoedingswinkel

De jongere zelf kan met zijn vragen ook op eigen initiatief bij het CLB (verbonden aan zijn school) terecht.

Ook de medewerkers van het JAC staan voor jongeren klaar.