Procedure en criteria bij het adviseren van aanvragen voor een subsidie opvang baby’s en peuters

Deze informatie is bestemd voor organisatoren kinderopvang die een aanvraag willen indienen voor gesubsidieerde plaatsen bij de uitbreidingsronde van de Vlaamse overheid. Zij kunnen hiervoor advies vragen aan het stadsbestuur van Hoogstraten.

In onderstaand document zijn de procedure en de criteria die stad Hoogstraten daarbij toepast verder omschreven:

Beoordelingsprocedure en criteria bij het adviseren van aanvragen voor een subsidie inkomenstarief in de kinderopvang van baby’s en peuters