Flexibele opvang en occasionele opvang

Flexibele opvang is opvang buiten de openingstijden van het basisaanbod (voor 7 uur of na 18 uur).
Als u een babysit zoekt, kan u hiervoor terecht bij de lokale verenigingen van de Gezinsbond:
Kinderoppasdienst Gezinsbond
Om gebruik te maken van deze kinderoppasdienst dient u wel lid te zijn of te worden van de Gezinsbond.
Of u kan zoeken via het platform Babysitters.be. Linksboven op deze site kan u zoeken op locatie en de afstand instellen.

Occasionele opvang is tijdelijke opvang om dringende redenen, bv. u werkt niet en vindt plots werk, of er is een acute crisissituatie in het gezin.
In Hoogstraten kan u hiervoor terecht bij volgende diensten:

Het aantal plaatsen is hier wel beperkt. Opvang kan maar worden gegarandeerd als er een plaats beschikbaar is.