Alcohol, drugs, tabak en gamen

Alcoholgebruik

“Geen alcohol onder de zestien, geen sterkedrank onder de achttien”, zo zegt de wet. En dat is niet zonder reden.
De gevolgen van alcoholgebruik op jonge leeftijd kunnen ernstig zijn:

• De hersenen van kinderen en jongeren zijn nog volop in ontwikkeling. Alcohol verstoort die groei en kan, vooral bij frequent gebruik, leiden tot geheugen- en concentratieproblemen, en daardoor tot leerproblemen en slechte schoolprestaties.
• Overmatig alcoholgebruik verstoort en remt de normale ontwikkeling van jongeren af. Dat kan invloed uitoefenen op het karakter en gedrag, bv. meer prikkelbaar zijn.
• Kinderen en jongeren zijn ook letterlijk kleiner, kwetsbaarder en gevoeliger voor de effecten van alcohol dan volwassenen. Jongeren wegen minder dan volwassenen en hun lever is het niet gewoon om alcohol af te breken. Daardoor voelen ze de effecten van alcohol sterker dan volwassenen en weten ze niet goed waaraan zich te verwachten bij welke hoeveelheid.
• Verder beschikken jongeren vaak nog niet over de sociale vaardigheden om probleemsituaties ten gevolge van overmatig alcoholgebruik op te lossen. Bij jongeren lokt alcohol niet zelden waaghalzerij of vechtpartijen uit.
• Ten slotte staat vast dat hoe vroeger een kind met het drinken van alcohol begint, hoe groter de kans is dat het later een drankprobleem krijgt. Zo maar even 40% van de kinderen die al voor hun dertiende regelmatig alcohol dronken, ontwikkelt later een alcoholprobleem.

Als ouder of opvoeder heeft u ook een voorbeeldfunctie. Kinderen en jongeren zien hoe u zelf met alcohol omgaat, en daaruit leren en kopiëren zij veel. Het feit dat u zelf drinkt, betekent echter niet dat u geen regels kan stellen. Voor volwassenen gelden nu eenmaal andere regels dan voor kinderen.

Druggebruik

Slechts een minderheid van de bevolking neemt drugs. Toch horen we wel eens uitspraken als “Het hoort bij het uitgaan” of “Ik gebruik niet zo vaak, dus word ik toch niet verslaafd”. Echter, ook eenmalig gebruik kan ernstige gevolgen hebben. Bij een overdosis kan men bijvoorbeeld zelfs in coma raken. Wie geen risico’s wil nemen met drugs, gebruikt ze beter niet!

Straffen of verwijten zijn doorgaans geen effectieve aanpak van druggebruik. Het is beter om vooraf goede afspraken te maken in uw gezin, of als jeugdleider in uw groep.

 

 

 

Tabak

Dat ook roken ongezond is hoeven we u intussen niet meer te vertellen. Er zitten ongeveer 7000 chemische stoffen in tabaksrook, waarvan velen giftig zijn. Daarnaast overschatten veel jongeren het gebruik van tabak, alcohol en drugs in hun leeftijdsgroep. Hiermee praten zij soms hun eigen gebruik goed. Dit willen we tegengaan. Een sigaret roken of een pintje drinken op 13 of 14 jaar is niet iets ‘wat alle anderen ook doen’. Integendeel.

“Heel wat jongeren denken dat bijna de helft van de scholieren wel eens rookt. Uit onderzoek door de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, waar ook de Hoogstraatse middelbare scholen aan deelnamen, blijkt dit aantal veel lager te liggen. Zo heeft 76% van de Hoogstraatse scholieren tussen 12 en 18 jaar nog nooit gerookt. En bij de leerlingen uit het eerste en tweede middelbaar is dat zelfs meer dan 90%.”

Gamen

Een zelftest, info, tips, advies en hulp vind je op de pagina ‘Het clickt in Hoogstraten’.

Informatie, advies en hulp

Meer info over middelengebruik en hulp bij probleemgebruik