Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

Elke erkende school in Vlaanderen werkt samen met een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB).
Bij de inschrijving moet jouw school je informeren over het CLB waarmee ze samenwerkt en wat die samenwerking inhoudt.

Een CLB kan helpen met:

  • Leren en studeren: problemen met lezen, schrijven, leren,  huiswerk maken …
  • Schoolloopbaanbegeleiding: vragen bij de studiekeuze, studierichtingen, attesten en diploma’s …
  • Psychische en sociale problemen: stress, faalangst, pestproblemen, grensoverschrijdend gedrag, spijbelen …
  • Preventieve gezondheidszorg: inentingen, groeistoornissen, druggebruik, overgewicht …

Ouders, kinderen, leraren en directies kunnen er gratis terecht bij een team van artsen, verpleegkundigen, psychologen, pedagogen en maatschappelijk werkers.

Het CLB werkt vraaggestuurd: op vraag van de ouders of van de school.
Als ouder kan je altijd zelf om begeleiding vragen.
Vraagt een school om een leerling te begeleiden, dan zal het CLB altijd de toestemming van de ouders vragen. Of van de leerling zelf als die bekwaam is om zelf beslissingen te nemen (richtleeftijd 12 jaar).

De tussenkomst van een CLB is niet verplicht, behalve in twee situaties:

  • Als je kind spijbelt
  • Bij sommige medische onderzoeken (verplicht of niet, ouders krijgen in elk geval vooraf informatie over een medisch onderzoek)

Een CLB is gesloten van 15 juli tot en met 15 augustus en in de paasvakantie. In de Kerstvakantie is het 2 dagen open.

Website
Alle basisscholen en secundaire scholen van Hoogstraten werken samen met vrij CLB Kempen. Meer informatie specifiek voor dit CLB en de verschillende vestigingen vind je op de website.
Dit CLB  heeft een vestiging in Hoogstraten.

Spreek je niet goed Nederlands?
Wil je iemand die niet goed Nederlands spreekt toch informeren over CLB?
Op deze website vind je informatie over centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) in 22 verschillende talen: CLB in 7 vragen voor anderstaligen.

Contactgegevens
Gravin Elisabethlaan 2
2320 Hoogstraten
03 314 39 70
hoogstraten@vclb-kempen.be

CLB-Kempen-Hoogstraten