Buitenschoolse opvang en vakantieopvang

3921181137_4b868810d6_oDe voor- en naschoolse opvang gebeurt door Stekelbees of de basisscholen zelf. In Meerle is er ook kinderopvang ‘t Pierelierke. Op woensdagnamiddag en tijdens schoolvakanties kunnen kinderen terecht bij Stekelbees of in ‘t Pierelierke.
Stekelbees is een erkend IBO (Initiatief Buitenschoolse Opvang) en wordt ondersteund door het stadsbestuur.

Meer info vindt u op hun websites:
IBO Stekelbees (Ferm Kinderopvang)
‘t Pierelierke

Schoolvakanties

Tijdens de schoolvakanties kan u terecht bij Stekelbees, het speelplein (enkel voor lagere schoolkinderen), ‘t Pierelierke of kinderopvang ‘t Dreefke.
De stad richt ook sport- en creakampen in voor kinderen tijdens de schoolvakanties (behalve de Kerstvakantie). Hoewel dit geen echte kinderopvang is, kan het toch een plezante daginvulling voor uw kind(eren) bieden.
Voor kinderen en jongeren met een beperking is er in de zomervakantie ‘Boemerang’, regionale vakantieopvang in Merksplas vanuit Mekanders vzw.

Gemeentelijke initiatieven ‘Vakantie in Hoogstraten’ (speelplein, Vlieg-Uit!, kampen)
Vakantieopvang Boemerang (Mekanders vzw)

Het volledige overzicht voor de schoolvakanties vindt u ook in de brochures ‘Vakantie in Hoogtraten’ van het stadsbestuur, die telkens via de basisscholen worden verdeeld of die u kan krijgen in de bib of het stadhuis – administratief centrum.

Indien u opvang zoekt buiten de gewone opvanguren of om dringende reden, vindt u info in de rubriek ‘flexibele en occasionele opvang‘.

Wil u opvang zoeken in een andere gemeente (buiten Hoogstraten), dan kan dat via de website van Kind en Gezin.