Buitenschoolse opvang en vakantieopvang

3921181137_4b868810d6_o

Buitenschoolse kinderopvang

Vanaf september 2021 is de regeling voor de buitenschoolse kinderopvang aangepast. Stad Hoogstraten werkt hiervoor samen met Ferm Kinderopvang. Ferm Kinderopvang – Stekelbees zorgt voor de opvang van kinderen van 2,5 tot 12 jaar:
• voor en na school (voorschools vanaf 7.00u, en naschools tot 18.30u),
• op woensdagnamiddag,
• op schoolvrije dagen,
en dit in of nabij alle basisscholen van Hoogstraten.

Praktisch:
• Is je kind nog niet eerder naar de opvang van Ferm Kinderopvang geweest? Dan moet je eenmalig de administratieve inschrijving voor je kind(eren) regelen. Dit kan via BKO.hoogstraten@samenferm.be. Indien je kind(eren) reeds gekend is/zijn bij Ferm Kinderopvang, is dat niet meer nodig.
• Er wordt gevraagd vooraf te reserveren voor alle opvangmomenten. Dat kan via de website van Ferm Kinderopvang.
• Meer info over de tarieven en de regeling per opvanglocatie: www.hoogstraten.be/buitenschoolse-kinderopvang.

In Meerle is er ook kinderopvang ’t Pierelierke.
website ’t Pierelierke

Schoolvakanties

Ook tijdens de schoolvakanties kunnen kinderen vanaf 7.00u tot 18.30u terecht bij Ferm Kinderopvang – Stekelbees, en dit op de locaties in Hoogstraten, Meerle, Minderhout en Wortel. Uitgezonderd de laatste twee weken van het bouwverlof en tussen Kerstmis en nieuwjaar, dan zijn zij gesloten.
In de zomervakantie organiseert stad Hoogstraten speelpleinwerking in Hoogstraten en in Minderhout. Het speelplein is er voor alle lagere schoolkinderen, en is open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf 8.30u tot 17.00u. Als het speelplein open is kunnen lagere schoolkinderen niet naar de opvang van Ferm Kinderopvang – Stekelbees. Zo kan Ferm Kinderopvang – Stekelbees er voor zorgen dat er voldoende en kwalitatieve opvang is voor de kleuters in de zomer. Op woensdag zijn er minder kinderen die naar de kinderopvang komen. De lagere schoolkinderen gaan die dagen wel naar Ferm Kinderopvang – Stekelbees.

De stad richt ook sport- en creakampen in voor kinderen tijdens de schoolvakanties (behalve de Kerstvakantie). Hoewel dit geen echte kinderopvang is, kan het toch een plezante daginvulling voor uw kind(eren) bieden.

Voor kinderen en jongeren met een beperking is er in de zomervakantie ‘Boemerang’, regionale vakantieopvang in Merksplas vanuit Mekanders vzw.

Gemeentelijke initiatieven ‘Vakantie in Hoogstraten’ (speelplein, Vlieg-Uit!, kampen)
Vakantieopvang Boemerang (Mekanders vzw)

Het volledige overzicht van het aanbod in de schoolvakanties vindt u ook in de brochures ‘Vakantie in Hoogtraten’ van het stadsbestuur, die telkens via de basisscholen worden verdeeld of die u kan krijgen in de bib of het stadhuis – administratief centrum.

Indien u opvang zoekt buiten de gewone opvanguren of om dringende reden, vindt u info in de rubriek ‘flexibele en occasionele opvang‘.

Wil u opvang zoeken in een andere gemeente (buiten Hoogstraten), dan kan dat via de website van Kind en Gezin.