Jeugdwerk – sport – verenigingen

In Hoogstraten zijn er tal van verenigingen en initiatieven voor kinderen en/of jongeren. Zo zijn er op de eerste plaats de jeugdbewegingen. In elke deelgemeente of woonkern vindt men wel een afdeling van een nationaal gekende jeugdbeweging (Chiro, KLJ, KSJ, …) en een aantal sportclubs. Verder zijn er ook socio-culturele verenigingen waar kinderen en jongeren zich bij kunnen aansluiten, zoals bv. kinder- of jeugdkoren en fanfares.

Overzicht verenigingen in Hoogstraten

Voor meer info kan u terecht bij de gemeentelijke jeugddienst of sportdienst.
jeugddienst: 03 340 19 52 – jeugd@hoogstraten.be
sportdienst: 03 340 19 51 – sport@hoogstraten.be