Veiligheid thuis

Het is belangrijk om de tuin, keuken, slaapkamer, opvang, … zo veilig mogelijk te maken. Door onveilige artikelen te melden, werk je bovendien mee aan een daling van ongevallen. Er zijn twee belangrijke pijlers om ongevallen te voorkomen: de leefomgeving van een kind zo veilig mogelijk maken en met veiligheidsopvoeding starten zodra een kind er rijp voor is.

U vindt  alle informatie over veiligheid op de website van Kind en Gezin.