Zwangerschap en geboorte

Wie zwanger is, gaat een bijzondere periode tegemoet. Een periode van koestering, ontdekking, verandering, maar ook af en toe van twijfel of onzekerheid. Dat is zo voor een toekomstige mama, maar evengoed voor haar partner.

U vindt  alle informatie over zwangerschap en geboorte op de website van Kind en Gezin.

Vroedvrouw
Een vroedvrouw (ook wel verloskundige) kan u bijstaan en begeleiden tijdens de zwangerschap en bevalling.
Vind een vroedvrouw

Griepvaccinatie
Denk er aan: voor zwangere vrouwen is griepvaccinatie aangewezen. U kan zich laten inenten tussen half oktober en half november. U krijgt ook een verhoogde tegemoetkoming van uw ziekenfonds. Vraag de vaccinatie aan uw huisarts.

Kinderwens en/of moeilijkheden bij zwangerschap
Soms loopt het anders dan gepland of gewenst. Fara vzw, het luister- en informatiepunt rond zwangerschapskeuzes, begeleidt vrouwen, koppels en hun omgeving die tijdens hun zwangerschap met een moeilijke beslissing geconfronteerd worden. U kan bij Fara terecht voor vragen rond:

  • ongeplande zwangerschap
  • tienerzwangerschap en jong ouderschap
  • abortusverwerking
  • prenatale diagnose
  • kinderwens na een moeilijke voorgeschiedenis.

U kan (kosteloos) met hen praten of mailen via de Faramail, de Farafoon (016 38 69 50) of de Farachat: Website Fara vzw.

Ook bij Kinderwens vzw (het expertisenetwerk van preconceptie tot ouderschap) kan u terecht voor informatie, advies en ondersteuning.

Ongepland zwanger?

De Keuzehulp is een website voor allen die ongepland zwanger zijn en twijfelen over de te nemen beslissing.

Website Keuzehulp ongepland zwanger

Geboorteverlof
Er bestaan een flink aantal mogelijkheden voor ouders om leven en werk aan te passen aan de nieuwe gezinssituatie.
Op de website van Kind en Gezin leest u welke mogelijkheden er zijn, hoe ze eventueel te combineren zijn en onder welke voorwaarden het verlof opgenomen kan worden.
Ook als papa heeft u recht op geboorteverlof. Zo kan u als werknemer 10 dagen thuisblijven. Die mag u opnemen tot vier maanden na de bevalling, aaneensluitend of gespreid. Drie dagen krijgt u volledig uitbetaald, voor de andere dagen ontvangt u tot 82% van uw brutoloon. Geen werknemer? Ook voor leerkrachten, overheidspersoneel en werkzoekenden bestaan er regelingen.

Meer info: www.mijnpapadoethet.be (hij neemt geboorteverlof).

Verlies van een kindje – Sterrenkind