Pleegzorg

In 2019 is Hoogstraten Pleegzorggemeente geworden. Wij willen pleegzorg beter bekend maken, en ook pleegkinderen, pleeggasten en pleeggezinnen mee ondersteunen.

Wat houdt pleegzorg in?

Wist je dat er vandaag meer dan 5.500 pleeggezinnen zijn in Vlaanderen? Ook dicht bij ons zijn er kinderen en jongeren of volwassenen met een beperking die het moeilijk hebben. Vaak omdat hun ouders voor korte of lange tijd niet voor hen kunnen zorgen. Pleeggezinnen geven hen een nieuwe thuis.
Pleegzorg bestaat in veel verschillende vormen. Als pleeggezin kan je niet alleen kinderen of jongeren opvangen. Ook pleeggasten, volwassenen met een beperking en/of een psychische problematiek, kunnen terecht bij gastgezinnen. Een pleegkind of pleeggast kan vele jaren in je gezin wonen. Maar je kunt er ook voor kiezen om een pleegkind of pleeggast enkel in het weekend op te vangen, of tijdens de vakanties.
Je kan zelfs pleeggezin worden van een kind dat je al kent. Bijvoorbeeld een kind dat een tijdje wordt opgevangen door oma en opa of door een bevriende buur. Als erkend pleeggezin krijg je immers ondersteuning van een pleegzorgbegeleider.

Zelf pleeggezin of gastgezin worden?

De vraag naar pleeggezinnen is groot. Er staan nog heel wat kinderen en jongeren op de wachtlijst. Iedereen kan zich kandidaat stellen om pleegouder te worden. Pleegzorgouders hebben wel of geen kinderen, soms zijn ze gehuwd, samenwonend, alleenstaand of wonen ze in een nieuw samengesteld gezin. Een baan buitenshuis is ook geen belemmering. Belangrijk is dat je het pleegkind warmte en veiligheid biedt en dat je ruimte en tijd hebt om voor het kind, of de kinderen, te zorgen. Je volgt een voorbereidingstraject en gaat op zoek naar de vorm van pleegzorg die het best bij je past.

Wil je meer weten over pleegzorg? Meer info vind je bij de dienst Pleegzorg.
Er worden ook geregeld informatieavonden of digitale infosessies over pleegzorg georganiseerd. Hier vind je de kalender.