Consultatiebureau Kind en Gezin Hoogstraten

Openingsurenlogo Kind en Gezin
– dinsdag: 17u30 – 20u
– donderdag: 9u – 11u30 en 13u30 – 16u, niet op de 5de donderdag van een maand

Contact
Jaak Aertslaan 4
2320 Hoogstraten

KG IMG_1337Het consultatiebureau bevindt zich in blok C van het woonzorgcentrum, niveau -1 via de centrale trap of de lift. Volg de pijlen naar het consultatiebureau.

Kind en Gezin-lijn: 078 150 100

Wij zijn bereikbaar van maandag tot vrijdag, tussen 8u en 20u.

Wegen en meten kan zonder afspraak tijdens de openingsuren. Alle andere contacten verlopen met afspraak.

Onze dienstverlening

Ouderschap roept vaak veel vragen op…

 • Hoe verloopt een zwangerschap? Wat te doen met de mogelijke vermoeidheid na de bevalling, de nieuwe rol als ouder, …
 • Hoe verloopt de voeding? Hoe groeit het kind? Welke vaccins heeft het kind nodig? Hoe verloopt de ontwikkeling (grijpen, de eerste lach)? Hoe verzorgt men het kind?
 • Hoe kan men het kind stimuleren en troosten? Hoe leg ik het kind (veilig) te slapen? Wat met samen spelen, praten met het kind, …
 • Hoe is de algemene leefsituatie: een kindvriendelijke woning, steun van de partner of familie, opvangmogelijkheden voor het kind, …
 • Wat zijn de financiële aspecten, de wettelijke rechten en plichten (moederschapsrust, geboortepremie)

Kind en Gezin begeleidt elke (aanstaande) ouder van bij de zwangerschap tot het kind 3 jaar is met informatie, praktische tips, ondersteuning, … Onze dienstverlening is gratis.

Aanbod van Kind en Gezin

 • infosessies ‘Kind op Komst’ in samenwerking met kraamklinieken
 • contact(en) tijdens de zwangerschap in specifieke situaties
 • kennismakingsbezoek in de kraamkliniek of thuis
 • minimaal 2 huisbezoeken
 • 10 basisconsulten in een consultatiebureau samen met een plaatselijke organisatie
 • gehoortest
 • oogtest
 • gratis informatie (Zwangerschapsboekje, brochures, elektronische nieuwsbrieven, Kindboekje, …)
 • telefonisch advies via de Kind en Gezin-Lijn
 • vaccinaties

Een team van verpleegkundigen, gezinsondersteuners en artsen staat voor elke ouder en elk kind klaar. De artsen doen medische preventieve onderzoeken en geven het kind de nodige vaccinaties. In het consultatiebureau ontmoet men daarnaast vrijwilligers. Zij zorgen voor het onthaal en wegen en meten het kind.

Verpleegkundigen beantwoorden vragen van ouders en geven adviezen betreffende voeding, ontwikkeling, opvoeding, verzorging, veiligheid en preventie. Onze adviezen met betrekking tot opvoeden baseren zich op het programma van Triple P, Positive Parenting Program.

Wie nog vragen heeft, dieper wil ingaan op bepaalde zaken of meer ondersteuning wenst, kan steeds bij Kind en Gezin terecht. Indien nodig kunnen er extra huisbezoeken worden ingepland of wordt men doorverwezen naar gespecialiseerde diensten.

KG IMG_0751

Organisatie en samenwerking

Kind en Gezin werkt samen met het organiserend bestuur: VZW HOKI – Hoogstraatse Kinderpreventie Zorg.

Volgende artsen werken vast op consultatiebureau Hoogstraten:

 • Dr Stijn Faes
 • Dr Lies Cornelissen
 • Dr Hanne Opdekamp
 • Dr Igor Vermander

Website Kind en Gezin
Hier vindt u uitgebreide informatie terug over allerlei zaken die betrekking hebben op het welbevinden van uw kindje.