Begeleiding specifieke zorgbehoeften

Heeft uw kind, of een kind waar u mee in contact staat, nood aan specifieke zorg, hulp of begeleiding? Onderstaande diensten bieden ondersteuning en begeleiding aan kinderen en jongeren met een bepaalde zorgbehoefte, alsook aan hun omgeving.

Noot: in bepaalde gevallen is een aandoening duidelijk of gekend, maar dat is niet altijd zo. We vragen u om dan niet overhaast zelf een diagnose te stellen, maar het eerst eens te bespreken met bv. Kind en Gezin, het CLB, uw huisarts, of andere mensen met kennis van zaken.

Thuisbegeleiding op maat voor gezinnen met een kind of jongere met een (vermoeden van een) beperking
Thuisbegeleiding Op Maat geeft ondersteuning aan gezinnen met een kind of jongere met (een vermoeden van) gedrags- en/of emotionele problemen (bv. ADHD, hechting,…), autisme-spectrumstoornis (ASS), al dan niet in combinatie met een lichte verstandelijke beperking. De ondersteuning die onze begeleiders bieden, hangt af van jouw noden en wensen.

Kadodder
Kadodder is de vroeg- en thuisbegeleidingsdienst voor personen met een ontwikkelingsrisico of een verstandelijke beperking in de provincie Antwerpen.

De Kleine Beer
De Kleine Beer is een thuisbegeleidingsdienst voor personen met een motorische, fysieke of meervoudige handicap, of een niet-aangeboren hersenletsel.

Zit Stil
Centrum ZitStil geeft informatie, vorming, training en ondersteuning aan personen die geconfronteerd worden met ADD of ADHD.
U vindt ook heel wat informatie over ADD en ADHD op ‘Zorgpad ADHD‘.

Het Raster
Het Raster is een thuisbegeleidingsdienst voor de doelgroep autisme. Hun hulpverleningsaanbod vertrek vanuit de vragen van de gebruikers, en is onafhankelijk en tijdelijk van opzet.

KOCA
KOCA is een groep van scholen en voorzieningen voor kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking, waaronder ook de doelgroep doven en slechthorenden.
Zij bieden ook begeleiding aan huis, of Mobiele Begeleiding, aan kinderen (2,5 – 21 jaar) met een taalvertraging of een spraaktaalontwikkelingsstoornis, en hun ouders.

Centrum Ganspoel
Centrum Ganspoel biedt ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een visuele en visueel-meervoudige beperking.

Exentra
Exentra is het expertisecentrum rondom hoogbegaafdheid.

Ouders voor inlcusie / steunpunt voor inclusie
Ouders voor Inclusie is een vrijwilligersorganisatie van, voor en door ouders van kinderen met specifieke noden. Binnen het Steunpunt staan projectmedewerkers klaar om ouders coachend bij te staan.

Gezin & Handicap vzw
Gezin & Handicap reikt uw gezin alle middelen aan waarmee jullie zelf ervaringsdeskundigen worden, en kunnen opkomen voor de rechten van uw kind op inclusie en integratie in de samenleving. Zij zijn tevens een aanspreekpunt voor vragen rond leven met een handicap.