Begeleiding specifieke zorgbehoeften

Heeft uw kind, of een kind waar u mee in contact staat, nood aan specifieke zorg, hulp of begeleiding? Onderstaande diensten bieden ondersteuning en begeleiding aan kinderen en jongeren met een bepaalde zorgbehoefte, alsook aan hun omgeving.

Noot: in bepaalde gevallen is een aandoening duidelijk of gekend, maar dat is niet altijd zo. We vragen u om dan niet overhaast zelf een diagnose te stellen, maar het eerst eens te bespreken met bv. Kind en Gezin, het CLB, uw huisarts, of andere mensen met kennis van zaken.

Vroeg- en thuisbegeleidingsdienst Antwerpen (Vesta)
Vesta geeft opvoedingsbijstand en -ondersteuning aan gezinnen met een kind of jongere van 0 tot 18 jaar met (een vermoeden van) gedrags- en/of emotionele stoornissen.

Kadodder
Kadodder is de vroeg- en thuisbegeleidingsdienst voor personen met een ontwikkelingsrisico of een verstandelijke beperking in de provincie Antwerpen.

De Kleine Beer
De Kleine Beer is een thuisbegeleidingsdienst voor personen met een motorische, fysieke of meervoudige handicap, of een niet-aangeboren hersenletsel.

Jonghelinckshof – KOCA
De thuisbegeleidingsdienst Jonghelinckshof biedt (opvoedings)ondersteuning aan gezinnen met dove / slechthorende kinderen en jongeren of aan gezinnen met kinderen / jongeren met spraaktaalontwikkelingsstoornissen.

Ganspoel
Ganspoel biedt ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een visuele en visueel-meervoudige beperking.

Zit Stil
Centrum ZitStil geeft informatie, vorming, training en ondersteuning aan personen die geconfronteerd worden met ADD of ADHD.

Het Raster
Het Raster is een thuisbegeleidingsdienst voor de doelgroep autisme. Hun hulpverleningsaanbod vertrek vanuit de vragen van de gebruikers, en is onafhankelijk en tijdelijk van opzet.

Exentra
Exentra is het expertisecentrum rondom hoogbegaafdheid.

Gezin & Handicap vzw
Gezin & Handicap reikt uw gezin alle middelen aan waarmee jullie zelf ervaringsdeskundigen worden, en kunnen opkomen voor de rechten van uw kind op inclusie en integratie in de samenleving. Zij zijn tevens een aanspreekpunt voor vragen rond leven met een handicap.