Verstandelijke ontwikkeling

Leerproblemen en leerstoornissen

De term leerproblemen wordt gebruikt als een verzamelnaam voor problemen die leerlingen – om wat voor reden dan ook – ondervinden met schoolse vaardigheden: lezen, spellen of wiskunde. Leerproblemen kunnen zich pas voordoen vanaf het ogenblik dat kinderen deze vaardigheden leren op school, maar soms zijn ze al te observeren vanaf de start van het eerste leerjaar.
Bij de eerste signalering van een probleem zal de leerkracht starten met extra uitleg en herhaling. Wanneer dit weinig effect heeft, is meer aanpassing en een aanpak op maat nodig. Dit kan variëren van lichte ondersteuning tot planmatige remediëring. Hoe meer systematische inzet vanuit de omgeving nodig is en hoe geringer het effect daarvan is, des te hardnekkiger en ernstiger is het probleem.

De term leerstoornis wordt gebruikt wanneer een ernstige en hardnekkige achterstand bij de ontwikkeling van schoolse vaardigheden lezen, spellen en/of rekenen/wiskunde wordt vastgesteld. Met andere woorden, wanneer leerproblemen ondanks de juiste en volgehouden remediëring niet opgelost geraken.
Er worden twee leerstoornissen onderscheiden, dyslexie (lezen en spellen) en dyscalculie (rekenen, wiskunde), die afzonderlijk of samen kunnen voorkomen.
Bron: Specifiek Diagnostisch Protocol lees- en spellingproblemen en dyslexie (Prodia)

Bij leerproblemen of (vermoeden van) een leerstoornis kan u terecht op het Centrum voor Leerlingenbegeleiding waar uw school mee samenwerkt.
Op de website van Klasse vindt u een boeiende getuigenis van Louis, een jongen met dyslexie.

Hoogsensitiviteit

Een hoogsensitief persoon is iemand die gevoeliger is voor indrukken en prikkels van de buitenwereld dan gemiddeld. Hij of zij neemt subtielere nuances waar in bv. de lichaamstaal en stemmingen van anderen, is gevoeliger voor licht, geuren en geluiden, enz. Een hoogsensitief persoon raakt daardoor sneller overprikkeld en heeft de behoefte zich terug te trekken op zichzelf.
Hoogsensitiviteit is geen ziekte maar een karaktertrek met vele verschillende eigenschappen. Indien men er niet op de juiste manier mee leert omgaan (en dit kan voor iedere persoon anders zijn) kan deze karaktertrek de oorzaak zijn van zowel fysieke als psychische aandoeningen/problemen. Maar het kan ook op een positieve manier worden aangewend.

Website Vlaamse Vereniging voor Hooggevoelige Personen Op deze site vindt u ook een test.

Website Klasse – wat is hoogsensitiviteit?

Andersbegaafd

Uw kind heeft een (vermoeden van) risico op vertraagde ontwikkeling, of is mogelijk hoogbegaafd?
Zie begeleiding van specifieke zorgbehoeften
Of Exentra (Expertisecentrum rondom hoogbegaafdheid).