Vertrouwenscentrum Kindermishandeling

Het vertrouwenscentrum is er niet om mensen te veroordelen of te bestraffen. Ze zijn er wél om kindermishandeling aan het licht te brengen, bespreekbaar te maken en ouders hun verantwoordelijkheid te helpen opnemen.

Binnen het vertrouwenscentrum staan het welzijn en de veiligheid van kinderen steeds centraal. Als het kan, willen zij dit realiseren samen mét ouders.

U kan algemene informatie vinden op deze website over kindermishandeling, maar de complexiteit van een thema als kindermishandeling is echter niet te vatten in enkele webpagina’s.  Als u als ouder of hulpverlener concrete vragen hebt, kan u daarvoor best contact opnemen met het vertrouwenscentrum in onze provincie. Zij zullen naar u luisteren en advies geven of hulp organiseren. Deze hulpverlening is gratis, discreet en valt onder het medisch beroepsgeheim.