Financiële hulp

Het stadsbestuur – sociale dienst biedt ondersteuning aan mensen die niet over voldoende financiële middelen beschikken om een menswaardig bestaan te kunnen leiden.
U kan er onder andere terecht voor volgende vormen van financiële ondersteuning:

  • Leefloon
  • Verwarmingstoelage
  • Schuldhulpverlening
  • Voorschotten op uitkeringen
  • Eenmalige financiële steun
  • Dringende steun
  • Huurwaarborg

Meer info
Sociale dienst Hoogstraten

Overzicht toelagen en premies