Gezinsverenigingen

Bijna alle gezinsverenigingen in Hoogstraten behoren tot een koepel:

Elk gezin is welkom bij de Bond. De Bond heeft immers aandacht voor de belangen van alle gezinnen, ongeacht de gezinstoestand of gezinsfase. De werking van de bond situeert zich op diverse terreinen: informatie, vorming, ontmoeting, creativiteit …

Kwb biedt een waaier aan activiteiten: ontspanning, debatavonden, sport, uitstappen voor het hele gezin. In de kwb is men ook bezig met wat mensen wakker houdt : het opvoeden van kinderen, de stress op het werk, de nieuwe economische crisis en de werkloosheid, onze gezondheid en die van het leefmilieu, enzovoort.

De Landelijke Gilde vertrekt vanuit bewustmaking en engagement. De beweging wil ijveren voor een leefbare landbouw, een leefbaar platteland, en een gelukkig gezin. Als middelen worden daartoe gezien: ontmoeting, bezinning, informatie en ontwikkeling, vorming en bijscholing.

Gezinsverenigingen in Hoogstraten

Via de link hierboven kan u de contactgegevens van de gezinsverenigingen in Hoogtraten vinden, alsook van andere erkende verenigingen.