Vormingsaanbod Opvoedingswinkel najaar 2020

Ondanks het feit dat corona nog steeds onder ons is, hebben de Opvoedingswinkels van OLO vzw toch gezorgd voor een boeiend aanbod aan vormingen dit najaar. Door de omstandigheden is beslist de folder met het vormingsaanbod dit najaar enkel digitaal te verspreiden. U kan hieronder het aanbod bekijken. Vormingsboekje najaar 2020 Meer info: de Opvoedingswinkel

JAC Hoogstraten terug open zonder afspraak

Het JAC is terug open op woensdagnamiddag van 12.00u tot 14.30u zonder afspraak vooraf. Voor gesprekken op andere momenten is wel een afspraak vereist. Daarnaast blijven de JAC’s iedere werkdag bereikbaar via telefoon/GSM en e-mail. Gesprekken kunnen nog steeds via chat of videochat, maar ook wandelgesprekken behoren tot de mogelijkheden. Website JAC Locatie en contact […]

COVID-19-toeslag bij het Groeipakket voor gezinnen met een beperkt inkomen

Flyer COVID-19-toeslag Heb je recht op een Groeipakket voor je kinderen? Ligt je gezinsinkomen onder de inkomensgrens van 2.213,30 euro/ maand (bruto belastbaar inkomen)? Had je door de coronacrisis in maart, april, mei of juni een inkomensverlies van minstens 10% in vergelijking met de maand januari of februari 2020? Dan kan je de COVID-19-toeslag aanvragen […]

Opvang door grootouders: wat kan en wat niet?

De meeste grootouders mochten de voorbije weken terug kleinkinderen zien én knuffelen. Maar nu de maatregelen voor de komende maand terug verstrengd zijn, zullen sommige grootouders keuzes moeten maken. Wil je in opvang voorzien voor je kleinkinderen die niet tot je vaste bubbel behoren, dan kan dat onder voorwaarden. De Gezinsbond somt ze voor je […]

Consultatiebureau Kind en Gezin vanaf juli terug in de Jaak Aertslaan

Vanaf juli hervat Kind en Gezin min of meer zijn normale werking. Vanaf donderdag 2 juli vinden de consultaties terug plaats in de lokalen in Jaak Aertslaan 4 te Hoogstraten (dus NIET meer op adres Tinnenpotstraat 12). Opgelet, er gelden extra maatregelen: Enkel op afspraak. Het dragen van een mondmasker blijft verplicht voor de ouders. […]

Huis van het Kind Hoogstraten verdeelt speelboxen aan kinderen van kwetsbare gezinnen

Voor veel gezinnen zorgt de coronacrisis voor extra uitdagingen. Maar voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen met kinderen is het vaak nog moeilijker om hun kinderen de nodige middelen te geven. Ook op vlak van vrijetijdsbeleving, spelen en bewegen staan zij vaak voor drempels. Zij beschikken immers over minder spelmateriaal, ruimte en budget om hun kinderen op […]

Fietsbieb Hoogstraten opent op 13 juni 2020

Wat is een Fietsbieb? Het woord Fietsbieb zegt het zelf, een bib zonder boeken maar met kinderenfietsen. Leden van de Fietsbieb kunnen een jaar lang een fiets lenen. Tweedehands, maar tiptop in orde. De geleende fiets kan je zo vaak je wil inwisselen voor een ander exemplaar uit de Fietsbieb. Een heel jaar lang! Er […]

Omgaan met conflicten in het gezin tijdens de coronacrisis

Door de coronacrisis valt het openbaar leven stil en zijn veel gezinnen op elkaar aangewezen. Het gebrek aan structuur, een beperkter sociaal netwerk en sociaal isolement zijn risicofactoren voor spanningen binnen het gezin. Hieronder vind je enkele tips om daar mee om te gaan. 5 tips over omgaan met conflicten in het gezin tijdens corona. […]

Opvoedingsondersteuning in tijden van corona

We zitten nu veel meer in onze gezinsbubbel. Dit kan een kans zijn om even te onthaasten, voor meer tijd en aandacht met elkaar. Maar bij veel gezinnen is het ook heel erg zoeken naar een nieuw evenwicht tussen het (thuis-)werk, het huiswerk, de opvoeding van de kinderen en natuurlijk ook de relatie. Tegelijkertijd maken […]

Preventie en maatregelen coronavirus

Meer informatie over hoe als ouder, organisatie of school om te gaan met het corona-virus – ten aanzien van kinderen – is te vinden op de website van Kind en Gezin en op de website van Opgroeien. Meer informatie over de maatregelen in Hoogstraten die zijn opgelegd door de overheid naar aanleiding van het corona-virus […]