Consultatiebureau Kind en Gezin vanaf juli terug in de Jaak Aertslaan

Vanaf juli hervat Kind en Gezin min of meer zijn normale werking. Vanaf donderdag 2 juli vinden de consultaties terug plaats in de lokalen in Jaak Aertslaan 4 te Hoogstraten (dus NIET meer op adres Tinnenpotstraat 12). Opgelet, er gelden extra maatregelen: Enkel op afspraak. Het dragen van een mondmasker blijft verplicht voor de ouders. […]

COVID-19-toeslag bij het Groeipakket voor gezinnen met een beperkt inkomen

Heb je recht op een Groeipakket voor je kinderen? Ligt je gezinsinkomen onder de inkomensgrens van 2.213,30 euro/ maand (bruto belastbaar inkomen)? Had je door de coronacrisis in maart, april, mei of juni een inkomensverlies van minstens 10% in vergelijking met de maand januari of februari 2020? Dan kan je de COVID-19-toeslag aanvragen bij de […]

Huis van het Kind Hoogstraten verdeelt speelboxen aan kinderen van kwetsbare gezinnen

Voor veel gezinnen zorgt de coronacrisis voor extra uitdagingen. Maar voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen met kinderen is het vaak nog moeilijker om hun kinderen de nodige middelen te geven. Ook op vlak van vrijetijdsbeleving, spelen en bewegen staan zij vaak voor drempels. Zij beschikken immers over minder spelmateriaal, ruimte en budget om hun kinderen op […]

JAC Hoogstraten terug open op woensdag

Vanaf 1 juli kunnen jongeren elke woensdagnamiddag tussen 12.00u en 14.30u weer op het JAC langskomen zonder afspraak. Uiteraard worden de nodige maatregelen getroffen om ieders bezoek zo veilig mogelijk te laten verlopen. Daarnaast blijven de JAC’s iedere werkdag bereikbaar via telefoon/GSM en e-mail. Gesprekken kunnen nog steeds via chat of videochat, maar ook wandelgesprekken […]

Fietsbieb Hoogstraten opent op 13 juni 2020

Wat is een Fietsbieb? Het woord Fietsbieb zegt het zelf, een bib zonder boeken maar met kinderenfietsen. Leden van de Fietsbieb kunnen een jaar lang een fiets lenen. Tweedehands, maar tiptop in orde. De geleende fiets kan je zo vaak je wil inwisselen voor een ander exemplaar uit de Fietsbieb. Een heel jaar lang! Er […]

Week van de Opvoeding 2020 – ‘Opvoeden is geen (wed)strijd’

De Week van de Opvoeding vindt elk jaar plaats van 16 tot 23 mei. Deze campagne maakt opvoeden en ouderschap zichtbaar en bespreekbaar. Het thema dit jaar is: ‘Opvoeden is geen (wed)strijd’. De eerste, de beste. De grootste, de knapste. De slimste, de braafste. Van borstvoeding tot rapporten, van de eerste stapjes tot de ideale […]

Opvoedingswinkel weer open op afspraak!

Ook de Opvoedingswinkel gaat weer open! Wij zijn heel blij dat we jullie de voorbije weken hebben kunnen verder helpen via mail en telefoon maar we zijn toch nog blijer dat we jullie kunnen melden dat we ook weer gewoon kunnen afspreken! We hebben aanpassingen gemaakt zodat het voor iedereen veilig blijft. Indien je het […]

Omgaan met conflicten in het gezin tijdens de coronacrisis

Door de coronacrisis valt het openbaar leven stil en zijn veel gezinnen op elkaar aangewezen. Het gebrek aan structuur, een beperkter sociaal netwerk en sociaal isolement zijn risicofactoren voor spanningen binnen het gezin. Hieronder vind je enkele tips om daar mee om te gaan. 5 tips over omgaan met conflicten in het gezin tijdens corona. […]

Opvoedingsondersteuning in tijden van corona

We zitten nu veel meer in onze gezinsbubbel. Dit kan een kans zijn om even te onthaasten, voor meer tijd en aandacht met elkaar. Maar bij veel gezinnen is het ook heel erg zoeken naar een nieuw evenwicht tussen het (thuis-)werk, het huiswerk, de opvoeding van de kinderen en natuurlijk ook de relatie. Tegelijkertijd maken […]

Preventie en maatregelen coronavirus

Meer informatie over hoe als ouder, organisatie of school om te gaan met het corona-virus – ten aanzien van kinderen – is te vinden op de website van Kind en Gezin en op de website van Opgroeien. Meer informatie over de maatregelen in Hoogstraten die zijn opgelegd door de overheid naar aanleiding van het corona-virus […]