Samenwerken aan Generatie Rookvrij

31 mei is Werelddag zonder Tabak. Elke week beginnen in ons land honderden mensen te roken. Generatie Rookvrij wil dit een halt toeroepen. Het doel: alle kinderen en jongeren rookvrij laten opgroeien. Zodat rookvrij opgroeien vanzelfsprekend wordt en niet-roken de norm.

Help mee dit doel te bereiken. Hoe?
Geef kinderen het goede voorbeeld. Want kinderen kopiëren gedrag, ook rookgedrag.
Rook daarom niet in het zicht of bijzijn van kinderen. Bijvoorbeeld aan de schoolpoort, bij de sporthal, op het speelplein …
Maak plaatsen waar veel kinderen komen rookvrij.
Als we niet roken in de nabijheid van kinderen, komen ze niet in de verleiding om later zelf te beginnen roken. Bovendien worden ze beschermd tegen de schadelijke stoffen in tabaksrook, want passief (mee)roken is ook erg ongezond.

Meer info:
www.hoogstraten.be/generatie-rookvrij