Bouwen aan Generatie Rookvrij

31 mei is Werelddag zonder Tabak. Elke week beginnen in ons land honderden kinderen te roken. Generatie Rookvrij wil dit een halt toeroepen. Het doel: kinderen die geboren worden in 2019 rookvrij laten opgroeien. Zodat ze over 18 jaar, als ze meerderjarig zijn, een rookvrije generatie vormen.

Help mee dit doel te bereiken. Hoe?
• Geef kinderen het goede voorbeeld. Want kinderen kopiëren gedrag, ook rookgedrag.
• Rook niet in het zicht of bijzijn van kinderen. Bijvoorbeeld aan de schoolpoort, bij de sporthal, op de speeltuin …
• Maak plaatsen waar veel kinderen komen rookvrij.

Meer info:
generatierookvrij.be
gezondleven.be/themas/tabak