Ziekenfondsen

Er zijn verschillende ziekenfondsen, mutualiteiten of zgn. ziekenkassen. Een ziekenfonds heeft als doel het bevorderen van het fysieke, psychische en sociale welzijn van zijn leden. De fondsen zijn actief op drie domeinen:

  • de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering
  • de vrijwillige en aanvullende verzekering
  • hulpverlening, voorlichting en begeleiding.

De belangrijkste opdrachten van een ziekenfonds zijn:

  • De verplichte ziekteverzekering voor iedereen die op het Belgisch grondgebied verblijft. Met deze verzekering ben je gedekt tegen de kosten van geneeskundige verzorging.
  • Uitvoeren van de zorgverzekering. Alle inwoners van Vlaanderen ouder dan 25 jaar zijn verplicht om een vast bedrag te storten. Deze solidariteitsbijdrage komt ten goede van zwaar zorgbehoevende personen die thuis of in een rusthuis worden verzorgd.

Een ziekenfonds biedt een hele waaier aan van extra diensten of voordelen. Enkele voorbeelden: thuiszorg, vakantie- en vrijetijdsinitiatieven, thuisoppas, hospitalisatieverzekering, …

Een overzicht van de verschillende ziekenfondsen in Hoogstraten: