Schooltoeslag en onderwijscheque schooljaar 2022-2023

Het nieuwe schooljaar gaat weer van start. Naar school gaan kost geld. Daarom bestaan er volgende tegemoetkomingen:

De schoolbonus : voor alle kinderen.
De schoolbonus (vroeger schoolpremie) is een duwtje in de rug bij de start van het nieuwe schooljaar.  De schoolbonus wordt elk jaar in augustus betaald voor elk kind dat in juli recht had op een Groeipakket. Ook kinderen die nog niet naar school gaan, krijgen de schoolbonus als ondersteuning in de opvoedingskosten.

De schooltoeslag :
De schooltoeslag is een jaarlijkse steun voor gezinnen met schoolgaande kinderen en een laag inkomen. Je moet die niet aanvragen, de uitbetaling gebeurt automatisch.
Bekijk het nieuwe filmpje van Fons, met alle uitleg over de schooltoeslag.
Heb je een vraag over de schooltoeslag? Neem dan contact op met je uitbetaler.

De onderwijscheque :
De onderwijscheque is een jaarlijkse eenmalige tussenkomst van Stad Hoogstraten voor gezinnen met schoolgaande kinderen en een laag inkomen. Je hebt recht op de onderwijscheque als je recht hebt op verhoogde tegemoetkoming, of in collectieve schuldenregeling of budgetbeheer bent.
Deze tussenkomst wordt rechtstreeks verrekend op de schoolrekening van je kind. Je ontvangt de toelage niet zelf. Wel de school, die het aftrekt van het bedrag van de schoolrekening.

Flyer onderwijscheque 2022-2023