Zitdag aanvragen studietoelagen – 13/05/2019 & 27/05/2019

Heeft u hulp nodig bij het invullen van een aanvraag voor een studietoelage?

Kom op maandag 13 mei  langs op de sociale dienst, Jaak Aertslaan 7, 2320 Hoogstraten

  • Van 09.00 – 12.00 uur
  • Van 13.00 – 16.30 uur
  • Van 18.00 – 19.30 uur

 

Op maandag 27 mei ben je welkom in de bibliotheek. Daar kan je ook geholpen worden voor het invullen van je belastingaangifte en kan je advies inwinnen over energie en renovatie.
Bibliotheek: Lindendreef 1B, 2320 Hoogstraten

  • Van 09.00 – 12.00 uur
  • Van 13.30 – 15.30 uur

 

Leerlingen die buiten Hoogstraten wonen kunnen hiervoor terecht bij de sociale dienst – OCMW van hun gemeente.

Wat brengt u mee?
> Identiteitskaart + nummer van uw bankrekening
Indien van toepassing ook:
> Attest om uw inkomsten te bewijzen uit buitenland
> Bewijs van ziekte- en invaliditeitsuitkering
> Rekeninguittreksel van uw bank als u alimentatiegeld ontvangt
> Huurcontract van studentenkamer
> Attest van internaat waar uw kind verblijft.

Meer info:
Bel naar 03 340 19 11
Of mail naar dorien.vandepoel@hoogstraten.be