Week van de Opvoeding – tip 7: Scheiden, een lang proces

Een scheiding beïnvloed iedereen. Het is en blijft moeilijk zo wel voor jezelf als partner en als ouder. Voor je kind is dit minstens even moeilijk. Alles veranderd in je leven en dat van je kind, dit is ingrijpend. Elke scheiding kent een aanloop, je beslist niet zomaar om deze stap te zetten. Maar hoe vertel je je kind nu dat je gaat scheiden?
Een eerste stap is je kind vertellen dat jullie gaan scheiden. Ook al weet je niet goed hoe je dit moet aanpakken of heb je schrik voor de reactie van je kind, het heeft nood aan een eerlijk verhaal. Je kind dient te weten waarom jullie uit elkaar gaan, ook als het nog erg jong is.
Je kan alvast hier op letten:
Bereid het gesprek goed voor, liefst samen met je ex-partner. Beslis ook of je het gesprek tegelijk aangaat met je kind, of elk apart. Als je het samen doet, blijf dan rustig en maak elkaar geen verwijten. Is het beter om het gesprek apart aan te gaan, stem dan goed af hoe jullie het vertellen. Ook dan is het belangrijk om eerlijk te zijn zonder elkaar te gaan verwijten.
• Plan het gesprek op een rustig moment en zorg dat je tijd hebt om op vragen te antwoorden.
Vertel eerlijk wat je al weet, wat er gaat veranderen, hoe jullie dit gaan aanpakken. Vertel ook wat hetzelfde blijft, dat kan je kind houvast bieden. Wees ook eerlijk over wat jullie nog niet weten.
• Benadruk dat de scheiding jullie beslissing is en dat je kind hier niets aan kan veranderen. Maak duidelijk dat je kind geen schuld treft of de oorzaak is van de scheiding.
• Gebruik woorden aangepast aan de leeftijd van je kind. Probeer je kind ook de woorden te geven om aan zijn emoties uitdrukking te geven.
• Je kind wil voelen dat beide ouders van hem blijven houden en dat de scheiding daar niets aan verandert. Vertel dat jullie altijd ouders zullen blijven en er voor hem/haar zijn.
• Vertel je kind dat jullie beiden zullen luisteren naar je kind bij het nemen van beslissingen. Laat je kind echter niet zelf kiezen, dit zorgt voor grote loyaliteitsconflicten bij je kind. Zeg ook uitdrukkelijk tegen je kind dat jullie als ouders weten dat het niet wil en kan kiezen tussen beide ouders.
• Hou rekening met heel uiteenlopende reacties. Je kind kan woedend worden en zeggen dat het je haat, heel verdrietig zijn of quasi onverschillig reageren en na het gesprek gewoon verder gaan met waar het mee bezig was. Soms betekent het nieuws een opluchting als er veel ruzie aan voorafging, maar durft je kind dat gevoel niet te tonen. Elke emotie is toegelaten en het is goed dat ze die kunnen en mogen uiten. Op andere momenten zullen er waarschijnlijk andere reacties komen.
• Zeg je kind dat het erover kan en mag praten met anderen. Zoek eventueel samen naar iemand bij wie je kind zijn verhaal kwijt kan: de zorgleerkracht, een familielid, de ouder van een vriendje. Vertel je jonger kind dat je de leerkracht zal inlichten over de scheiding.
• Een goed (prenten)boek of de kinder- en jongerensite van Tweehuizen.be kunnen helpen om taal te geven aan gevoelens en om er nadien op terug te komen of om de dingen op een rijtje te zetten. Zie Tweehuizen.be voor kinderen, en Tweehuizen.be voor jongeren.
• Een afscheidsritueel inbouwen kan rust geven: afscheid nemen van het goede, het moeilijke, de verandering aankondigen.

Bron: www.groeimee.be