Week van de Opvoeding – tip 5: Is mijn kind hoogsensitief?

Wist je dat …?
… Hoogsensitieve kinderen vaak erg levendige dromen hebben?
… Hoogsensitiviteit ongeveer even veel voorkomt bij jongens als bij meisjes?
… Hoogsensitieve kinderen zich soms schuldig voelen wanneer ze bijvoorbeeld ervaren dat ze anders zijn?
… Rustmomenten belangrijk zijn voor hoogsensitieve kinderen?
… Prikkels die intenser binnenkomen meer energie vragen?
… Hoogsensitiviteit geen ziekte of stoornis is? Het heeft ook veel krachten in zich!
… Hoogsensitiviteit waarschijnlijk een erfelijke eigenschap is?

Roepen deze weetjes vragen op? Aarzel dan zeker niet, maak een afspraak bij de Opvoedingswinkel via opvoedingswinkelhoogstraten@olo.be of tel. 03 633 98 95, en kom in een gesprek meer te weten over dit thema.