Vrijwilligers gezocht voor het Brugfigurenproject en De Speelbabbel

Brugfiguren

Het Brugfigurenproject van het Rode Kruis legt de brug tussen de school en het gezin. Hierdoor krijgen kwetsbare kinderen extra leerkansen voor een betere toekomst. Samen met het kind en de ouders wordt de agenda bekeken en huistaken en oefeningen gemaakt. Maar ze gaan ook verder dan dat, bv. samen naar de BiB, samen gezelschapsspelletjes spelen of puzzelen, … . Op alle vlakken proberen ze het kind ontwikkelings- en leerkansen aan te bieden in samenspraak met de klasleerkracht, het CLB en de ouders. De brugfiguren ondersteunen het gezin, maar geven geen bijles.

Wil jij ook kinderen meer kans geven?
In Hoogstraten werden dit schooljaar 23 kinderen begeleid in het brugfigurenproject van het Rode Kruis. De behoefte aan begeleiding is echter groot, er zijn nog kinderen genoeg die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Wil jij hierbij helpen? Hoe meer brugfiguren, hoe meer kinderen zij kunnen helpen. Je hebt geen bijzondere kwalificaties nodig. Zolang je maar bereid bent tijdens het schooljaar wekelijks één uur vrij te maken op een vast tijdstip.

Contact:
Fons Gieles: 03 482 46 06 | voorzitter@hoogstraten.rodekruis.be

De Speelbabbel

De Speelbabbel is een ontmoetingsplaats voor kinderen tussen 0 en 3 jaar samen met hun mama, papa, grootouder of oppas. De Speelbabbel wil (groot)ouders helpen bij het stimuleren van de ontwikkeling van hun kind. Zij kunnen er gezellig met elkaar babbelen, en tips en ervaringen uitwisselen.  De kindjes kunnen er wennen aan een andere omgeving en leren spelen in groep.

  • Je bent geïnteresseerd in de leefwereld van kleine kinderen en hun ouders?
  • Je hebt respect voor ieders eigenheid, afkomst en achtergrond.
  • Je hebt geregeld tijd op vrijdagvoormiddag?

Dan ben je de persoon die wij zoeken!
Een diploma of getuigschrift met een pedagogische, psychologische, sociale of paramedische oriëntatie is een pluspunt maar geen vereiste.

Als vrijwilliger zorg je voor het onthaal van de ouders en kindjes, stimuleer je het spel en gesprek. En zorg je voor praktische hulp bij het klaarzetten en de opruim, en het geven van een drankje en een gezond tussendoortje.

Contact:
dienst samenleving Hoogstraten | 03 340 19 59 | samenleving@hoogstraten.be