Lezing 29/04/2021: Angst is oké…maar te veel is trop!

Angst is een universeel menselijke emotie die geen van ons allen vreemd is. Hier en nu is er echter een enorme toename van angst die buitenproportionele vormen aanneemt van een gezonde emotie naar een angst “om de angst”. We lijken vergeten te zijn dat angst ons dient ter bescherming en om te overleven (niet om te leven). Vervolgens zijn we, zowel zeer jonge kinderen als ouderen en iedereen ertussen als het ware terechtgekomen in een angst-collectief, in een oneindige cirkel die de verkeerde kant op draait. Hoe komen we daaruit? Simpelweg door de andere kant op te draaien. Voor jezelf maar vooral voor het kleinere kwetsbare publiek … onze kinderen en jongeren.

Begeleiding: Lieve Van Beeck, therapeute www.psychoterapie-gaaf.be
Deze vorming zal online doorgaan als webinar.

Deze vorming is gratis.

Deze avond wordt georganiseerd door de Opvoedingswinkel in samenwerking met Huis van het Kind Hoogstraten. Er zal ook iemand van de Opvoedingswinkel aanwezig zijn. U kan inschrijven via een mail naar inschrijven@olo.be of bellen naar 03 633 99 05, met vermelding van je naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Moest de avond omwille van bepaalde corona maatregelen niet in real life kunnen doorgaan, voorzien wij een online alternatief. U wordt hier dan tijdig van op de hoogte gebracht.

De nieuwe folder met het vormingsaanbod van de Opvoedingswinkel voorjaar 2021 is nu online beschikbaar: Vormings- en groepsaanbod Opvoedingswinkel voorjaar 2021