Kraamzorg Landelijke Thuiszorg

kraamzorg_landthuiszKraamzorg
U hebt zorg nodig voor of na de geboorte van uw kindje? U bent net bevallen, thuis of in het ziekenhuis. Onze gespecialiseerde kraamzorg ondersteunt u. Onze medewerkers zijn deskundig opgeleid en betrouwbaar. Ze helpen u met plezier én op uw maat.

Kraamzorg Landelijke Thuiszorg heeft het label borstvriendelijke organisatie Borstvoedingsvriendelijke Organisatie. Onze medewerkers beantwoorden aan internationale criteria inzake zorg en begeleiding van borstvoeding.

Een aanvraag voor kraamzorg gebeurt best vanaf de 5de zwangerschapsmaand.

Gezinsondersteuning
U bent op zoek naar informatie over zwangerschap, bevallen, opvoeding en omgaan met jonge kinderen. Landelijke Thuiszorg organiseert workshops en lezingen voor jonge en aanstaande ouders in samenwerking met een aantal partners. Deze vindt u bij activiteiten.

Contact
Gratis telefoonnummer: 0800 112 05
Via de website: www.landelijkethuiszorg.be