Huis van Ben

Het Huis van Ben staat open voor alle kinderen tot en met jongvolwassenen (3 – 25 jaar) met ASS (autisme spectrum stoornissen) of een vermoeden van ASS. Dit met aandacht voor het hele gezin.

Info en doorverwijzing
Heeft u als jongere met autisme, of als ouder of familie, specifieke vragen? Het Huis van Ben helpt u graag bij het vinden van de juiste antwoorden.
In de eerste plaats bieden zij een luisterend oor, waarbij de situatie en problemen in kaart worden gebracht. Opgelet: er wordt geen diagnose gesteld!
Op basis van dit gesprek wordt er info gegeven over mogelijke steun, en wordt er eventueel doorverwezen naar gepaste hulp. Om kinderen en jongeren met autisme optimaal te begeleiden, werken zij samen met verschillende instanties.

Muziektherapie
Muziektherapie is het eerste initiatief dat het Huis van Ben heeft opgestart als aanbod om de kinderen en jongeren te helpen.
Door middel van muziektherapie ontstaan veilige ruimtes waarin jongeren zich vrij uiten. De klanken dagen uit, verbinden en prikkelen. Het geeft jongeren de kans om dagelijkse zorgen te vergeten en open te bloeien. Tijdens sessies met erkende muziektherapeuten krijgen ze muziekinstrumenten onder de knie en worden sociale vaardigheden aangewakkerd. De begeleiding start altijd na een persoonlijk gesprek.

Meer info en contact: www.huisvanben.be