Hoogstraten is Pleegzorggemeente

Hoogstraten mag zich sinds kort Pleegzorggemeente noemen. Hiertoe zijn we een duurzame samenwerking aangegaan met Pleegzorg Provincie Antwerpen. Samen met hen willen we pleegzorg beter bekend maken en pleegzorg op verschillende manieren ondersteunen.

In Vlaanderen wonen meer dan 5300 kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen in meer dan 4000 pleeggezinnen of gastgezinnen. Toch blijft de vraag toenemen, en zijn er nog steeds heel wat kinderen en jongeren op zoek naar een warm nest.

Pleeggezinnen geven hen, zolang het nodig is, een nieuwe thuis om zichzelf te kunnen zijn, om op te kunnen groeien, en om zich verder te ontplooien. Pleegzorg bestaat in veel verschillende vormen: crisispleegzorg, kortdurende pleegzorg, langdurige pleegzorg, opvang in de weekends en/of schoolvakanties, …
Pleegzorgdiensten gaan steeds op zoek naar het meest geschikte pleeggezin voor een pleegkind of pleeggast. Zowel het pleegkind, het pleeggezin als het gezin van oorsprong krijgen tijdens het verblijf professionele begeleiding en ondersteuning.

Wil je er meer over weten, of overweeg je mogelijk om zelf pleegzorg te bieden? Op de website hieronder kan je een infopakket aanvragen of je inschrijven voor één van de infoavonden.
Je kan pleegzorg ook op andere manieren steunen, bv. door ambassadeur te worden of een gift te doen.

Meer info: www.pleegzorgvlaanderen.be