COVID-19-toeslag bij het Groeipakket voor gezinnen met een beperkt inkomen

Heb je recht op een Groeipakket voor je kinderen?
Ligt je gezinsinkomen onder de inkomensgrens van 2.213,30 euro/ maand (bruto belastbaar inkomen)?
Had je door de coronacrisis in maart, april, mei of juni een inkomensverlies van minstens 10% in vergelijking met de maand januari of februari 2020?

Dan kan je de COVID-19-toeslag aanvragen bij de uitbetaler van je Groeipakket, dit tot 31 oktober.
De toeslag bedraagt 120 euro voor elk kind dat recht heeft op een Groeipakket (betaald in 3 maanden of schijven van telkens 40 euro).
Opgelet: je ontvangt de COVID-19-toeslag niet automatisch. Een aanvraag is nodig!

Meer info: www.groeipakket.be