Alcohol, drugs, tabak en gamen

AlcoholgebruikBeeldAlcoholPreventie_v3

“Geen alcohol onder de zestien, geen sterkedrank onder de achttien”, zo zegt de wet. En dat is niet zonder reden.
De gevolgen van alcoholgebruik op jonge leeftijd kunnen ernstig zijn:

• De hersenen van kinderen en jongeren zijn nog volop in ontwikkeling. Alcohol verstoort die groei en kan, vooral bij frequent gebruik, leiden tot geheugen- en concentratieproblemen, en daardoor tot leerproblemen en slechte schoolprestaties.
• Overmatig alcoholgebruik verstoort en remt de normale ontwikkeling van jongeren af. Dat kan invloed uitoefenen op het karakter en gedrag, bv. meer prikkelbaar zijn.
• Kinderen en jongeren zijn ook letterlijk kleiner, kwetsbaarder en gevoeliger voor de effecten van alcohol dan volwassenen. Jongeren wegen minder dan volwassenen en hun lever is het niet gewoon om alcohol af te breken. Daardoor voelen ze de effecten van alcohol sterker dan volwassenen en weten ze niet goed waaraan zich te verwachten bij welke hoeveelheid.
• Verder beschikken jongeren vaak nog niet over de sociale vaardigheden om probleemsituaties ten gevolge van overmatig alcoholgebruik op te lossen. Bij jongeren lokt alcohol niet zelden waaghalzerij of vechtpartijen uit.
• Ten slotte staat vast dat hoe vroeger een kind met het drinken van alcohol begint, hoe groter de kans is dat het later een drankprobleem krijgt. Zo maar even 40% van de kinderen die al voor hun dertiende regelmatig alcohol dronken, ontwikkelt later een alcoholprobleem.

Als ouder of opvoeder heeft u ook een voorbeeldfunctie. Kinderen en jongeren zien hoe u zelf met alcohol omgaat, en daaruit leren en kopiëren zij veel. Het feit dat u zelf drinkt, betekent echter niet dat u geen regels kan stellen. Voor volwassenen gelden nu eenmaal andere regels dan voor kinderen.

Druggebruik Je hoeft niet high te zijn om hip te toen

Als we alcohol buiten beschouwing laten, neemt veruit de meerderheid van de mensen geen drugs. Ook bij jongeren gaat het maar om een klein percentage. Toch horen we wel eens uitspraken als “Het hoort bij het uitgaan” of “Ik gebruik niet zo vaak, dus ik word toch niet verslaafd”. Echter, ook eenmalig gebruik kan ernstige gevolgen hebben. Zo verschillen de effecten sterk van persoon tot persoon, en zijn sommige drugs moeilijk te doseren.

Straffen of verwijten zijn doorgaans geen effectieve aanpak van druggebruik. Het is beter om vooraf goede afspraken te maken in uw gezin, of als jeugdleider in uw groep.

Meer info en hulp

Gezondopvoeden.be

Uw huisarts

Drughulp Kempen – Turnhout

De Druglijn
Voor alle vragen over drank, drugs, pillen, gamen en gokken.

Drugs in beweging (voor jeugdverenigingen)